Monday, November 2, 2009

KALENDAR AKTIVITI PEMPROSESAN KPLI-SR AMBILAN JANUARI 2010

1. Makluman secara SMS kepada calon yang berjaya dipanggil temuduga... 11 November 2009

2. Semakan nama calon berjaya dipanggil temu duga.(Pemohon yang berjaya dikehendaki mencetak Surat PanggilanTemu Duga, Borang Butiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat
yang dicetak melalui internet).............................................................................. 12 November 2009

3. Temuduga KPLI-SR Ambilan Januari 2010)(Sila bawa bersama Surat Panggilan Temu Duga, BorangButiran Diri dan Helaian Penyataan Hasrat yang dicetak melalui internet)..16 November 2009

4.Semakan Tawaran calon berjaya ke Institut Pendidikan Guru (IPG) (Calon boleh mencetak surat tawaran sementara melalui internet. Surat Tawaran rasmi boleh didapati selepas melapor diri di IPG)............................................................................................................................ 8 Januari 2010

5. Pendaftaran calon di Institut Pendidikan Guru (IPG) (Calon yang melapor diri boleh mendapatkan Surat Tawaran Berkursus di Institut Pendidikan Guru)............. 18 Januari 2010


Sekian......

1 comment: